Podział spółki Prospreco Polska sp. z o.o. 

Zarząd spółki "Zakład Przetwarzania Odpadów Zawisty" sp. z o.o., na podstawie art. 535 par. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza plan podziału z dnia  30 grudnia 2021 r., dotyczący podziału spółki Prospreco Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce, przez przeniesienie części jej majątku w postaci zorganizowanej części jej przedsiębiorstwa przeznaczonej do prowadzenia działalności polegającej na gospodarowaniu odpadami na spółkę „Zakład Przetwarzania Odpadów Zawisty” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce(podział przez wydzielenie).

Plan podziału spółki Prospreco Polska z 30.12.2021r