Nieustannie rosnąca ilość przepisów z zakresu ochrony środowiska sprawia, że bieżący nadzór nad spełnieniem wszystkich wymagań nie jest rzeczą prostą. Ostatnie nowelizacje prawa wprowadzają coraz więcej narzędzi, w tym wysokie kary finansowe, umożliwiających Administracjom Państwowym egzekwowanie realizacji przepisów przez przedsiębiorców.

Istotnym wyzwaniem w prowadzeniu działalności, jest rozwiązywanie bieżących problemów, utrzymanie ciągłego rozwoju firmy i konieczność dostosowywania się do wciąż ewoluujących przepisów, co wymusza nieustanne poszerzanie wiedzy i zakresu obowiązków.Przydzielanie tak odpowiedzialnych zadań pracownikom nieposiadającym doświadczenia i odpowiednich kwalifikacji, nie przynosi wymiernych efektów, a wręcz może spowodować dodatkowe trudności.

Proponujemy Państwu powierzenie realizacji bieżących zadań z zakresu ochrony środowiska naszej firmie, mającej już kilkuletnie i bogate doświadczenie
w branży. Wzajemną współpracę dostosowujemy do formy wygodnej dla klienta, oferując  zarówno konsulting, doradztwo, szkolenia, jak również kompleksową bieżącą obsługę.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą, poprzez kontakt z naszym biurem.