Paliwa alternatywne z odpadów

Produkcja stałych paliw odpadowych (RDF, SRF) może znacznie usprawnić, skrócić i uczynić tańszym proces gospodarowania odpadami, przynosząc jednocześnie liczne korzyści tym gałęziom przemysłu, które podejmą się ich współspalania w swoich instalacjach. Paliwa alternatywne z odpadów są znacznie tańszymi, ale równie wydajnymi źródłami energii, jak np. węgiel brunatny. Dostrzegając problemy rynku paliw alternatywnych, stosujemy najwyższej jakości technologie, dzięki którym otrzymujemy paliwa o znacznie lepszych właściwościach niż produkowane obecnie w kraju.

Nasze paliwo dostarczamy do: 

  • cementowni
  • elektrociepłowni
  • innych zakładów przemysłowych przystosowanych do wykorzystywania paliwa RDF we własnych procesach współspalania

Znaczna część odpadów o wysokiej kaloryczności i dobrych parametrach jakościowych marnuje swój potencjał energetyczny na składowiskach odpadów. W wyniku wejścia w życie zakazu składowania niektórych odpadów o wartości opałowej przekraczającej 6 MJ/kg s.m., sytuacja ta uległa zmianie - tym samy zwiększyła się ilość odpadów, z których można wytworzyć paliwo alternatywne. W naszej instalacji wykorzystujemy najlepsze dostępne technologie, gwarantujące ich właściwe przetworzenie oraz osiągnięcie konkurencyjnych parametrów produkowanych paliw.

Budując nasze instalacje do produkcji paliw alternatywnych korzystaliśmy z najnowszych technologii, tworzonych przy współudziale jednostek badawczych z Polski i Niemiec.

Produkcja paliwa alternatywnego

Paliwem alternatywnym (RDF) jest odpad mieszany (tworzywa sztuczne, guma, różnego rodzaju opakowania, tekstylia, drewno, włókniny itp.) o wysokiej kaloryczności spalania, o określonych parametrach fizykochemicznych, powstały wskutek procesu technologicznego rozdrabniania, mieszania, oczyszczania i uszlachetniania, wykorzystywany jako źródło energii w procesach spalania lub współspalania.

Paliwo pochodzące z instalacji Prospreco Polska charakteryzuje bardzo wysoka jakość. Dostarczamy je do Cementowni, Elektrociepłowni oraz innych zakładów produkcyjnych przystosowanych do wykorzystywania we własnych procesach paliwa RDF.

Zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych tam, gdzie jest to możliwe w sposób znaczący wpływa na poprawę jakości środowiska naturalnego. RDF jest doskonałym zamiennikiem węgla (wartość opałowa węgla to 21,3 MJ/kg, a RDF -20 - 25 MJ/kg), co przy ograniczeniu zużycia paliwa naturalnego, oznacza zmniejszenie emisji CO2. Mniejsza ilość składowanych odpadów to również mniejsza emisja równie szkodliwego dla ziemskiej atmosfery metanu.