Gospodarowanie odpadami - Mazowieckie

W Prospreco Polska dostarczamy naszym Klientom rozwiązania z obszaru odbioru, transportu oraz gospodarowania odpadami. Zgromadzone przez lata doświadczenie gwarantuje profesjonalne podejście do każdego realizowanego zlecenia. Kierujemy się obowiązującymi przepisami, hierarchią postępowania z odpadami, troską o środowisko, a także zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadami. W codziennej pracy wykorzystujemy potencjał nowoczesnych technologii, co jest doskonale widoczne w parku maszyn instalacji do produkcji paliw. Produkcja RDF to proces gospodarowania odpadami przemysłowymi oraz odpadami pochodzenia komunalnego, który pozwala oszczędzać nieodnawialne surowce naturalne, a także pomaga ograniczać składowanie odpadów i przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Dlaczego PROSPRECO POLSKA?

PROSPRECO POLSKA jest odpowiedzią na współczesne problemy związane z prawidłowym zagospodarowaniem określonych grup odpadów. Naszym klientom gwarantujemy zastosowanie najlepszych i najnowocześniejszych technologii. Warto dodać, że gospodarka odpadami to obszar, do którego podchodzimy bardzo odpowiedzialnie. Najważniejsza jest dla nas harmonia - każdego dnia maksymalnie troszczymy się o środowisko, jednocześnie mając na uwadze redukcję kosztów przetworzenia odpadów. Takie działanie bezpośrednio przekłada się na zadowolenie naszych klientów ze świadczonych usług oraz - czego jesteśmy pewni - przyczynia się do ochrony środowiska.

Transparentność i uczciwość

Gospodarka odpadami to zagadnienie niezwykle szerokie, obecne w naszym życiu w wielu obszarach. Z usług PROSPRECO POLSKA korzystają takie podmioty jak gminy, instalacje przetwarzania odpadów komunalnych, komunalne i zakładowe oczyszczalnie ścieków, cementownie, a także przedsiębiorstwa wytwarzające w swoich procesach produkcyjnych odpady przemysłowe. Gospodarowanie odpadami to proces, w którym niezwykle ważne są dla nas: uczciwość, współpraca, szacunek oraz odpowiedzialność. Codzienne działania opieramy na transparentności. Możemy zapewnić, że wywiązujemy się z obowiązków, przestrzegamy ustalonych reguł, a także wiemy, że podstawą owocnej współpracy jest wzajemny szacunek. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą oraz do kontaktu.

Przetwarzanie odpadów - nowoczesne technologie

Działania Prospreco Polska mają bezpośredni wpływ między innymi na podniesienie poziomu odzysku odpadów, unieszkodliwienie, a także pozwalają oszczędzać nieodnawialne surowce naturalne. Kwestie ekologiczne i ekonomiczne w przypadku gospodarowania odpadami bowiem wzajemnie się przenikają. W ramach zagospodarowania odpadów przemysłowych oraz pochodzenia komunalnego na terenie województwa mazowieckiego zajmujemy się produkcją paliwa alternatywnego RDF. Co więcej, oferujemy również przetworzenie w procesie tlenowej stabilizacji odpadów bogatych w biodegradowalne, organiczne substancje oraz odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków. Sukcesywnie przyczyniamy się do poprawy systemu gospodarowania odpadami w kraju. Współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami, m.in. cementowniami i elektrociepłowniami, dostarczając wspomniane paliwo RDF.

 

 

 

Misją PROSPRECO POLSKA jest dostarczanie naszym Klientom dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, zgodnych z obowiązującymi przepisami. Główne założenia naszych przedsięwzięć to: działania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, odzysk cennych surowców i energii, a tym samym wpływ na poprawę funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w mazowieckim jak i całym kraju.

 

 


Osady ściekowe i odpady biodegradowalne

Odpady bogate w biodegradowalne substancje organiczne mogą być skierowane do procesu przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych. Szereg uwarunkowań materiałowych, technologicznych i biologicznych przyczynia się do prawidłowego przebiegu procesu. W instalacji PROSPRECO POLSKA gwarantujemy przeprowadzenie stabilizacji tlenowej w taki sposób, że możliwe jest bezpieczne i zgodne z prawem przyrodnicze wykorzystanie wytworzonych materiałów odpadowych. Dotyczy to przede wszystkim osadów komunalnych, które nie mogą być bezpośrednio zastosowane w rolnictwie, lecz muszą być ustabilizowane, w szczególności przez poddanie ich obróbce biologicznej, która obniży ich podatność na zgniwanie i wyeliminuje zagrożenie dla środowiska i ludzi.