Gospodarowanie odpadami - Mazowieckie

W Prospreco Polska dostarczamy naszym Klientom rozwiązania z obszaru odbioru, transportu oraz gospodarowania odpadami. Zgromadzone przez lata doświadczenie gwarantuje profesjonalne podejście do każdego realizowanego zlecenia. Kierujemy się obowiązującymi przepisami, hierarchią postępowania z odpadami, troską o środowisko, a także zastosowaniem nowatorskich rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadów, w tym odpadów przemysłowych. W codziennej pracy wykorzystujemy potencjał nowoczesnych technologii, co jest doskonale widoczne w parku maszyn instalacji do produkcji paliw. Produkcja RDF to proces gospodarowania odpadami przemysłowymi oraz odpadami pochodzenia komunalnego, który pozwala oszczędzać nieodnawialne surowce naturalne. Ogranicza także składowanie odpadów i przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Dlaczego Prospreco Polska?

Prospreco Polska jest odpowiedzią na współczesne problemy związane z prawidłowym zagospodarowaniem określonych grup odpadów. Naszym klientom gwarantujemy zastosowanie najlepszych i najnowocześniejszych technologii. Warto dodać, że gospodarka odpadami to obszar, do którego podchodzimy bardzo odpowiedzialnie. Naszym priorytetem jest harmonia - każdego dnia maksymalnie troszczymy się o środowisko, jednocześnie mając na uwadze redukcję kosztów przetworzenia odpadów. Takie działanie bezpośrednio przekłada się na zadowolenie naszych klientów ze świadczonych usług i ich kosztów oraz - czego jesteśmy pewni - przyczynia się do ochrony środowiska.

Transparentność i uczciwość

Gospodarka odpadami to zagadnienie niezwykle szerokie, obecne w naszym życiu w wielu obszarach. Z usług Prospreco Polska korzystają takie podmioty jak gminy, instalacje przetwarzania odpadów komunalnych, komunalne i zakładowe oczyszczalnie ścieków, cementownie, a także przedsiębiorstwa wytwarzające w swoich procesach produkcyjnych odpady przemysłowe. Gospodarowanie odpadami to proces, w którym niezwykle ważne są dla nas: uczciwość, współpraca, szacunek oraz odpowiedzialność. Codzienne działania opieramy na transparentności. Możemy zapewnić, że wywiązujemy się z obowiązków, przestrzegamy ustalonych reguł, a także wiemy, że podstawą owocnej współpracy jest wzajemny szacunek. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą oraz do kontaktu.

Przetwarzanie odpadów - nowoczesne technologie

Działania Prospreco Polska mają bezpośredni wpływ między innymi na podniesienie poziomu odzysku odpadów. Kwestie ekologiczne i ekonomiczne w przypadku gospodarowania odpadami bowiem wzajemnie się przenikają. W ramach zagospodarowania odpadów przemysłowych oraz pochodzenia komunalnego zajmujemy się produkcją paliwa alternatywnego RDF. Co więcej, oferujemy również przetworzenie w procesie tlenowej stabilizacji odpadów bogatych w biodegradowalne, organiczne substancje oraz odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków. Sukcesywnie przyczyniamy się do poprawy systemu gospodarowania odpadami w kraju. Współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami, m.in. cementowniami i elektrociepłowniami, dostarczając wspomniane paliwo RDF.

 

Dane

 

Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami

Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami jest misją Prospreco Polska. W tym celu nie tylko nieustannie poszukujemy oraz wdrażamy coraz to nowsze rozwiązania technologiczne, ale też jesteśmy niezwykle otwarci na potrzeby naszych partnerów. Spółka jest członkiem Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Każdego dnia działamy z jasno określonymi założeniami, czyli hierarchią postępowania odpadami, a także odzyskiem surowców oraz energii. Doskonale wiemy, że dzięki temu mamy realny wpływ na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami przemysłowymi, poprodukcyjnymi, biodegradowalnymi bioodpadami oraz ściekowymi w kraju. Główne korzyści wynikające z produkcji paliwa alternatywnego to ograniczenie zużycia paliw kopalnych oraz ograniczenie ilości odpadów trafiających do składowania.


Zagospodarowanie odpadów - cele

 

 


Współpraca z Prospreco Polska korzystna dla wszystkich

Gospodarowanie odpadami w wykonaniu Prospreco Polska niesie wiele korzyści nie tylko dla województwa mazowieckiego, na terenie którego mieści się Zakład Przetwarzania i siedziba spółki. Beneficjentami takiego systemu jesteśmy my wszyscy, a co się z tym wiąże - całe środowisko. Odpady, które są bogate w biodegradowalne, organiczne substancje, przetwarzamy w warunkach tlenowych. Następnie, wytworzone odpady można ponownie wykorzystać jako produkty wspomagające uprawę roślin, czy też do procesów rekultywacji składowisk lub terenów zdegradowanych. Co najważniejsze, są one bezpieczne dla środowiska. W Prospreco Polska udowadniamy więc, że racjonalne, nowoczesne, a także przyjazne środowisku zagospodarowanie odpadów jest możliwe.